A A A

Coś polskiego !

BIGOS STAROPOLSKI
trzy dni ważony bigos z kwaśnej kapusty z najlepszymi mięsiwami, śliwką, winem i grzybami